Ενισχυτές

Ενοικίαση ενισχυτή ήχου Μικρής, Μεσαίας και Υψηλής Ισχύος. Επιλέγονται πάντα σε συνδυασμό με τα ηχεία που επρόκειτο να οδηγήσουν.Comments are closed.