Μηχανές Ψυχρού Καπνού

Ο ψυχρός καπνός χρησιμοποιεί σαν βασική του αρχή έναν απλό κανόνα φυσικής.

Ο καπνός παράγεται από μια απλή μηχανή καπνού συνεχούς ροής  και αμέσως περνάει μέσα από μια ειδική συσκευή η οποία παράγει μεγάλη ψύξη. Στη συνέχεια ο καπνός λόγω της απότομης μεταβολής της θερμοκρασίας αποκτά ειδικό βάρος και παραμένει στο έδαφος.

Πολύ εντυπωσιακό εφέ, εφαρμόσιμο σε μεγάλο πλήθος εκδηλώσεων.Comments are closed.