Μικρόφωνα

Ενοικίαση μικροφώνων για όλες τις χρήσεις. Μικρόφωνα για ομιλίες, μικρόφωνα για ορχήστρες. Μικρόφωνα για συνέδρια. Μεγάλη γκάμα ενσύρματων και ασύρματων μικροφώνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις χρήσεις.Comments are closed.