Περιστρεφόμενες Κεφαλές

Οι περιστρεφόμενες κεφαλές μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε ειδικά standή να αναρτηθούν από ψηλά σημεία. Έχουν σαν βασικό πλεονέκτημα τα πολύ έντονα χρώματα και το μεγάλο φάσμα που μπορούν να καλύψουν σε ένα χώρο.

Μπορούν να παίξουν αυτόνομα με το ρυθμό της μουσικής ή να προγραμματιστούν και να προβάλουν σε συγκεκριμένα σημεία, χρώματα και σχέδια, μέσο κονσόλας φωτισμού dmx-512.

Μπορούν επίσης να περιέχουν gobo με συγκεκριμένο λογότυπο μονόχρωμο ή πολύχρωμο.Comments are closed.